Đầu đọc kiểm soát vào ra và chấm công vân tay R3

 • Đầu đọc kiểm soát vào ra và chấm công vân tay R3
 • Giá: Liên hệ

  Đầu đọc thẻ Kadex

 • Đầu đọc thẻ Kadex
 • Giá: Liên hệ

  Đầu đọc chấm công vân tay TA500

 • Đầu đọc chấm công vân tay TA500
 • Giá: Liên hệ

  Đầu đọc chấm công vân tay TA100C

 • Đầu đọc chấm công vân tay TA100C
 • Giá: Liên hệ
   

  Đầu đọc Kiển soát vào ra chấm công vân tay AC900

 • Đầu đọc Kiển soát vào ra chấm công vân tay AC900
 • Giá: Liên hệ

  Đầu đọc kiểm soát vào ra và chấm công vân tay R2

 • Đầu đọc kiểm soát vào ra và chấm công vân tay R2
 • Giá: Liên hệ

  Đầu đọc kiểm soát vào ra và chấm công vân tay i-Kiosk 100 Plus

 • Đầu đọc kiểm soát vào ra và chấm công vân tay i-Kiosk 100 Plus
 • Giá: Liên hệ

  Đầu đọc kiểm soát vào ra và chấm công vân tay Q2i

 • Đầu đọc kiểm soát vào ra và chấm công vân tay Q2i
 • Giá: Liên hệ
   

  Đầu đọc kiểm soát vào ra và chấm công nhận dạng khuôn mặt FaceID 4d

 • Đầu đọc kiểm soát vào ra và chấm công nhận dạng khuôn mặt FaceID 4d
 • Giá: Liên hệ

  Đầu đọc kiểm soát vào ra và chấm công nhận dạng khuôn mặt FaceID3

 • Đầu đọc kiểm soát vào ra và chấm công nhận dạng khuôn mặt FaceID3
 • Giá: Liên hệ

  Đầu đọc kiểm soát vào ra và chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay FaceID2

 • Đầu đọc kiểm soát vào ra và chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay FaceID2
 • Giá: Liên hệ

  Đầu đọc thẻ m-Kadex

 • Đầu đọc thẻ m-Kadex
 • Giá: Liên hệ
   

  Đầu đọc thẻ phụ k-Kadex

  Giá: Liên hệ

  Đầu đọc thẻ phụ i-Kadex

  Giá: Liên hệ

  Bộ tập trung tín hiệu 1 cửa Ingressus I

 • Bộ tập trung tín hiệu 1 cửa Ingressus I
 • Giá: Liên hệ

  Bộ tập trung tín hiệu 2 cửa Ingressus II

 • Bộ tập trung tín hiệu 2 cửa Ingressus II
 • Giá: Liên hệ
   

  Bộ tập trung tín hiệu 4 cửa Ingressus IV

 • Bộ tập trung tín hiệu 4 cửa Ingressus IV
 • Giá: Liên hệ

  Khóa cửa vân tay 7700

 • Khóa cửa vân tay 7700
 • Giá: Liên hệ

  Khóa cửa vân tay 8800

 • Khóa cửa vân tay 8800
 • Giá: Liên hệ

  Đầu đọc vân tay OFIS-X

 • Đầu đọc vân tay OFIS-X
 • Giá: Liên hệ
   

  Đầu đọc vân tay OFIS-Y

 • Đầu đọc vân tay OFIS-Y
 • Giá: Liên hệ

  Đầu đọc chấm công vân tay TA300

 • Đầu đọc chấm công vân tay TA300
 • Giá: Liên hệ

  Đầu đọc chấm công vân tay AC100C

 • Đầu đọc chấm công vân tay AC100C
 • Giá: Liên hệ

  Đầu đọc chấm công vân tay TA100CR

 • Đầu đọc chấm công vân tay TA100CR
 • Giá: Liên hệ
   
  Trang [1] 2  >>